Vì sao Bitcoin không phải là tiền thật?

Để một tài sản được coi là tài sản đầu tư thì phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

1) Nó phải có mô hình tạo ra doanh thu.
2) Nó phải có doanh thu.

Nếu không đáp ứng được 2 điều kiện đó, thì nó chỉ là tài sản trống hoặc hư vô. Nếu có giá trị, thì giá trị nó đến từ “niềm tin” của người khác.

Khi bạn mua một căn nhà, giá trị đầu tư của căn nhà đó là “nó có thể đem lại bao nhiêu tiền thuê nhà.” Còn việc căn nhà có thể tăng hay giảm giá là một vấn đề khác. Khi bạn mua, bạn biết rằng trong dài hạn nó sẽ đem lại lợi ích cho bạn, vì nó tạo ra giá trị kinh tế cho người khác và cho bạn.

Tương tự, khi bạn mua cổ phiếu, bạn đang mua một cổ phần của một doanh nghiệp. Trong đó có nhân viên, mô hình kinh doanh, việc làm, khách hàng, doanh thu và lợi nhuận. Khi bạn mua bạn biết rằng, dù không chính xác, cổ phiếu sẽ đem lại bao nhiêu cổ tức hoặc tạo ra giá trị nào đó.

bitcoin

BITCOIN KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU TƯ – Giờ nói về Bitcoin và vì sao nó không thể là đầu tư hay tiền tệ chính thống.

1. Bitcoin tạo ra bao nhiêu doanh thu hay lợi nhuận và đem lại gì cho bạn? Chẳng đem lại gì cả.

2. Khi bạn mua Bitcoin thì bạn đổi Bitcoin để nhận lại điều gì? Chẳng có gì cả.

Giá trị của Bitcoin không phải là lợi nhuận hay doanh thu nó đem lại, mà phụ thuộc vào số lượng người sử dụng nó và việc họ phải trả giá cao hơn để mua nó thì nó mới có thể tăng giá.

Hãy nhớ điều này. Bản thân Bitcoin không đem lại doanh thu hay lợi nhuận gì cả. Nó chỉ có giá dựa trên “niềm tin” của bạn và người sử dụng nó. Vậy thì nó không thể là “đầu tư” được vì nó không đáp ứng được 2 điều kiện nói trên.

Bocphottaichinh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply